20 rokov biomedicínskeho inžinierstva
Podujatie pri príležitosti osláv založenia biomedicínskeho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline
O udalosti Potvrdenie účasti 20 rokov BMI v obrazoch Program Mapa Galéria 20. výročia BMI 21.02.2020 Žilinská univerzita v Žiline 
 
Program
Program slávnostného dňa osláv 20. výročia BMI

21.02.2020, Aula Datalan BG01  
13:00-13:20 » Slávnostné otvorenie
  prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. – prorektor pre vedu a výskum, Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA)
  prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. – dekanka, Jesseniova lekárka fakulta v Martine UK
  prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. – dekan, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
13:20-15:00 » Od myšlienky k zrodu
  prof. Ing. Klára Čápová, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
  prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek – RWTH Aachen, Nemecko
  prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. – Jesseniova lekárka fakulta v Martine UK
15:00-15:30 » Prestávka na kávu
15:30-16:30 » Uplatnenie na trhu práce
  prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. – dekanka, Jesseniova lekárka fakulta v Martine UK
  Ing. Igor Stalmašek – generálny riaditeľ, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  doc. Ing. Milan Tyšler, PhD. – Ústav merania SAV
  Ing. Juraj Krajňák – Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
16:30-17:30 » Príbehy absolventov
  Ing. Michal Cifra, PhD. – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
  Ing. Igor Krasula – Valicare, s.r.o.
  Ing. Ján Tomko – ECME, s.r.o.
  Ing. Ivana Pepichová – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  doc. Ing. Milan Smetana, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
  Ing. Štefan Borik, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
  Ing. Ján Barabáš, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
17:30 » Slávnostná recepcia
 
 
© KTEBI 2020