Zobrazovacie metódy a spracovanie obrazu v medicíne


Prednášky
Podmienky absolvovania predmetu Pridané: 2023-02-22 08:57:44
 
Cvičenia
apple.jpg Pridané: 2023-02-22 08:32:31
I.mat Pridané: 2023-02-22 08:33:14
G.mat Pridané: 2023-02-22 08:35:35
BW.mat Pridané: 2023-02-22 08:35:46
gray.png Pridané: 2023-03-01 09:09:19
uniza.jpg Pridané: 2023-03-01 09:39:15
slice_gray.jpg Pridané: 2023-03-08 09:58:52
circle_left.bmp Pridané: 2023-03-15 09:48:48
circle_right.bmp Pridané: 2023-03-15 09:49:01
mri_brain.jpg Pridané: 2023-03-15 09:50:21
mri_brain_mask.jpg Pridané: 2023-03-15 09:50:30
scr1.gif Pridané: 2023-03-15 09:51:30
scr2.gif Pridané: 2023-03-15 09:51:42
fantom.bmp Pridané: 2023-03-15 09:52:38
wall_bw.jpg Pridané: 2023-03-15 10:04:52
domcek.bmp Pridané: 2023-03-29 09:26:27
houghcircle.m Pridané: 2023-04-19 09:05:08
kruhy.png Pridané: 2023-04-19 09:05:21
oci.bmp Pridané: 2023-04-19 09:05:37
x.dcm Pridané: 2023-04-19 09:05:47
IM-0001-0001.dcm Pridané: 2023-04-19 09:05:56
sinogram.mat Pridané: 2023-05-03 10:17:51
houghcircle.m Pridané: 2023-05-03 10:18:16
rez_gray Pridané: 2023-05-04 10:07:49
Funkcie pre rozpoznávanie odtlačku prsta Pridané: 2023-05-10 09:21:37
Top Secret Pridané: 2023-05-10 10:41:17