Odborná prax v BMI

  • Výberový predmet „Odborná prax v BMI“ si je možné zapísať len pre letný semester aktuálneho akademického roka. Napriek tomu môžete prax absolvovať aj počas zimného semestra a prax vám bude následne uznaná v lete.
  • Prehľad firiem/organizácií kam chodia naši študenti na prax si môžete pozrieť tu: odkaz
  • V prípade ak potrebujete s poskytovateľom praxe uzatvoriť „Zmluvu o vykonaní praxe“, môžete využiť nasledujúci predpripravený dokument: ZMLUVA O UMOŽNENÍ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTA
  • Z dôvodu lepšej evidencie študentov, ktorí plánujú v tomto akademickom roku absolvovať predmet „Odborná prax v BMI“ vás prosíme o predbežnú registráciu na nasledujúcej adrese: odkaz