Odborná prax v BMI

Výberový predmet „Odborná prax v BMI“ si je možné zapísať len pre letný semester aktuálneho akademického roka. Napriek tomu môžete prax absolvovať aj počas zimného semestra a prax vám bude následne uznaná v lete.

V prípade ak potrebujete s poskytovateľom praxe uzatvoriť „Zmluvu o vykonaní praxe“, môžete využiť nasledujúci predpripravený dokument: ZMLUVA O UMOŽNENÍ ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTA