Tézy štátnych skúšok

Bakalárske štúdium

(pre šk. rok 2021/2022)

Inžinierske štúdium

(pre šk. rok 2021/2022)