Projekty a granty riešené na našom pracovisku

Aktuálne riešené projekty

Meno projektu:APVV-22-0423: Vývoj modulárneho systému automobilu pre monitorovanie zdravotného stavu a únavy vodiča "DriverSense"
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:7 / 2023
Koniec riešenia:6 / 2026
Riešitelia z KTEBI:doc.Ing. Branko Babušiak, PhD., prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., doc. Ing. Štefan Borik, PhD., Ing. Maroš Šmondrk, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Michal Labuda, PhD, Ing. Patrik Prôčka

Ukončené projekty

Meno projektu:APVV-19-0290: Výskum a vývoj protetických lôžok dolných končatín vyrábaných aditívnymi technológiami
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:7 / 2020
Koniec riešenia:6 / 2023
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Štefan Borik, PhD., Ing. Maroš Šmondrk, PhD.
Meno projektu:APVV-19-0214: Biokompatibilita a objektivizácia elektromagnetického poľa sieťovej frekvencie v husto osídlených oblastiach
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:7 / 2020
Koniec riešenia:6 / 2023
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Roman Radil, PhD., prof. Ing. Milan Smetana, PhD., doc. Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Ing. Maroš Šmondrk, PhD.
Meno projektu:APVV-18-0167: Inteligentné odevy pre systém elektronického zdravotníctva
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:7 / 2019
Koniec riešenia:6 / 2021
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Štefan Borik, PhD.
Meno projektu:APVV-16-0190: Výskum INtegrácie funkčného systému TEXtílií na monitoring BIOdát pre dosiahnutie synergie zdravia, komfortu a bezpečnosti človeka
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:7 / 2017
Koniec riešenia:6 / 2020
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Štefan Borik, PhD.
Meno projektu:: Enhancing Research and innovAtion dimensions of the University of Zilina in intelligent transport systems
Grantová schéma:European Research Area (ERA)
Začiatok riešenia:7 / 2014
Koniec riešenia:7 / 2019
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Meno projektu:: BMBS COST Action BM 1309: European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications (EMF-MED)
Grantová schéma:European Cooperation in Science (EDA)
Začiatok riešenia:4 / 2014
Koniec riešenia:4 / 2018
Riešitelia z KTEBI:Ing. Roman Radil, PhD.
Meno projektu:APVV-14-0519: INTELIGENTné TEXtílie a odevy pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:7 / 2015
Koniec riešenia:6 / 2017
Riešitelia z KTEBI:Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Štefan Borik, PhD., Ing. Roman Radil, PhD., Ing. Ján Barabáš, PhD.
Meno projektu:ITMS 26110230079: Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroj zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v EU vzdelávacom priestore
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:2 / 2013
Koniec riešenia:6 / 2016
Riešitelia z KTEBI:Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Ján Barabáš, PhD.
Meno projektu:: DETECTGAME - Výskum a vývoj pre integrovaný systém s prvkami umelej inteligencie pre monitorovanie pohybu voľne žijúcich živočíchov
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Začiatok riešenia:9 / 2013
Koniec riešenia:6 / 2016
Riešitelia z KTEBI:Ing. Roman Radil, PhD.
Meno projektu:ITMS 26110230120: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:6 / 2013
Koniec riešenia:11 / 2015
Riešitelia z KTEBI:Ing. Roman Radil, PhD. , Ing. Štefan Borik, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.
Meno projektu:ITMS 26110230090: Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:11 / 2013
Koniec riešenia:9 / 2015
Riešitelia z KTEBI:doc. Ing. Mariana Beňová, PhD., prof. Ing. Klára Čápová, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, PhD., prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.
Meno projektu:ITMS 26110230079: Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:2 / 2013
Koniec riešenia:6 / 2015
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing Branko Babušiak, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD.
Meno projektu:ITMS 26220220153: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:8 / 2011
Koniec riešenia:12 / 2015
Riešitelia z KTEBI:Ing. Roman Radil, PhD.
Meno projektu:ITMS 26220220184: Univerzitný vedecky park Žilinskej univerzity
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:6 / 2013
Koniec riešenia:12 / 2015
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Michal Gála, PhD.
Meno projektu:ITMS 26220220134: Výskum technológií a výrobkov pre Inteligentné a technické textílie
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:1 / 2011
Koniec riešenia:12 / 2014
Riešitelia z KTEBI:VÚTCH-CHEMITEX, s.r.o. Žilina, EF ŽU Žilina
Meno projektu:APVV-0349-10: Smerom k využitiu skutočného potenciálu elektromagnetických indukčných metód v nedeštruktívnom monitorovaní vodivých štruktúr
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:5 / 2011
Koniec riešenia:10 / 2014
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Klára Čápová, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD., Ing. Tatiana Strapáčová, PhD.,Ing. Mária Michniaková, Ing. Marcel Alman
Meno projektu:ITMS 26220220407: Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:9 / 2011
Koniec riešenia:12 / 2014
Riešitelia z KTEBI:Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Roman Radil
Meno projektu:1/0927/11: Výskum nových prístupov k monitorovaniu a vyhodnocovaniu biomateriálov elektromagnetickými metódami
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2011
Koniec riešenia:12 / 2013
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD., Ing. Tatiana Strapáčová, PhD.,Ing. Mária Michniaková, Ing. Marcel Alman
Meno projektu:1/0765/11: Výskum možností aplikácie neharmonického budenia vírivých prúdov v kvantitatívnom nedeštruktívnom vyšetrovaní vodivých materiálov
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2011
Koniec riešenia:12 / 2013
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Klára Čápová, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Ing. Branko Babušiak, PhD., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Michal Gála, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD., Ing. Tatiana Strapáčová, PhD.,Ing. Mária Michniaková, Ing. Marcel Alman
Meno projektu:ITMS 26220220121: Modifikácia a verifikácia chirurgických nástrojov
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:12 / 2010
Koniec riešenia:12 / 2013
Riešitelia z KTEBI:doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD.
Meno projektu:ITMS 26220120046: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:4 / 2010
Koniec riešenia:3 / 2013
Riešitelia z KTEBI:doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Meno projektu:APVV LPP-0067-07: Vyhľadávanie a vzdelávanie talentov vo fyzike na základných a stredných školách prostredníctvom súťaží
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:4 / 2008
Koniec riešenia:3 / 2012
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:ITMS 26110230005: Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti
Grantová schéma:Európsky sociány fond (ESF)
Začiatok riešenia:6 / 2010
Koniec riešenia:7 / 2012
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Čápová Klára, PhD., doc. Ing. Janoušek Ladislav, PhD., doc. Ing. Hrianka Miroslav, PhD. - KME, doc. Ing. Muzikářová Ludmila, PhD. - KRIS, Ing. Brončeková Tatiana, PhD. - KRIS, Ing. Babušiak Branko, PhD., Ing. Beňová Mariana, PhD., Ing. Gála Michal, Ing. Gombárska Daniela, PhD., Ing. Smetana Milan, PhD., Ing. Strapáčová Tatiana, PhD.
Web projektu:Odkaz mimo lokalitu ktebi.uniza.sk
Meno projektu:FP7 SIS-CT-2010-244749: European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home (ESTABLISH) - CSA
Grantová schéma:Seventh Framework Programme Seventh Framework Pro (FP7)
Začiatok riešenia:1 / 2010
Koniec riešenia:12 / 2012
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Meno projektu:A-0930-RT-GC: HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR network („HECTOR“)
Grantová schéma:European Defence Agency (EDA)
Začiatok riešenia:12 / 2009
Koniec riešenia:11 / 2011
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD.
Meno projektu:VEGA 1/0470/09: Výskum topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom pre dvojfázové SM/AM elektrické motory
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2009
Koniec riešenia:12 / 2011
Riešitelia z KTEBI:Ing. Mariana Beňová, PhD.
Meno projektu:2622012003: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Grantová schéma:Štrukturálne fondy EU (ESF)
Začiatok riešenia:5 / 2009
Koniec riešenia:4 / 2011
Riešitelia z KTEBI:doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Meno projektu:VEGA 1/0038/09: Regulácia excitability a respiračného motorického výstupu pri kašli a iných reflexoch z dýchacích ciest u anestézovaných mačiek a králikov
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2009
Koniec riešenia:12 / 2011
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Meno projektu:VEGA 1/0308/08: Inovatívny prístup k riešeniu problematiky monitorovania a vyhodnocovania materiálových porúch elektromagnetickými metódami
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2008
Koniec riešenia:12 / 2010
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD., Ing. Tatiana Strapáčová
Meno projektu:APVV-0194-07: Výskum metód zvyšujúcich informačnú hodnotu signálov pri kvantitatívnom nedeštruktívnom vyšetrovaní vodivých materiálov
Grantová schéma:Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Začiatok riešenia:9 / 2008
Koniec riešenia:12 / 2010
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Klára Čápová, PhD., prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD., Ing. Tatiana Strapáčová, Ing. Barbora Czippelová, Ing. Marcel Alman
Meno projektu:07-NDT-01: Evaluation of the signal to noise ratio in welds
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:06-NDT-01: Development of the software for the JNES project
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:06-NDT-02: Detecting tiny magnetic particles in oil
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD.
Meno projektu:06-NDT-04: Investigation of a new probe with array of pick-up coils for enhancing crack evaluation
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:05-NDT-01: Enhancement of the FEM-BEM code
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:05-NDT-02: Performance investigation of the newly invented electromagnetic method for crack evaluation
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:05-NDT-03: Enhancement of the remote field eddy current testing performed from ouside of a magnetic tube
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:Ing. Daniela Gombárska, PhD.
Meno projektu:05-NDT-04: Application of the novel eddy current probe using phase-shifted excitation to the inspection of far-side defects in a thick stainless steel plate
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:05-NDT-05: Application of the novel eddy current probe using phase-shifted excitation to the inspection of far-side defects in a ferromagnetic tube
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:05-NDT-06: Numerical evaluation of the applicability of eddy current testing to the detection of far-side defects in safe-end nozzle
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:05-NDT-07: Investigation of effectiveness of the newly invented electromagnetic method in evaluation of the depth of a crack with variable length
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:05-NDT-08: Utilization of pancake exciting coils in the newly invented electromagnetic method for crack evaluation
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:04-NDT-02: Performance evaluation of shields in remote field probes
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:04-NDT-03: Remote field eddy current inspection to detect inner defects from outside a magnetic tube
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:04-NDT-04: Numerical investigation of the performance of eddy current probe for thick wall inspection
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:04-NDT-05: Application of the principle of deep penetration of eddy currents to the inspection of tube geometries
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:04-EDU-01: Development of educational software based on tree system
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:04-INF-02: Survey of electromagnetic non-destructive methods and related matters in European nuclear industries
Grantová schéma:IIU, Tokio, Japonsko (IIU)
Začiatok riešenia:10 / 2004
Koniec riešenia:9 / 2009
Riešitelia z KTEBI:-
Meno projektu:31/103180: Skúmanie vlastností fyziologických systémov ľudského organizmu a ich vybraných implantátov
Grantová schéma:EF - Elektrotechnická fakulta (EF)
Začiatok riešenia:1 / 2008
Koniec riešenia:12 / 2009
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Vilibalda Darmová, PhD., Ing. Stanislav Hurta, PhD., Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD., Ing. Barbora Czippelová, Ing. Tatiana Strapáčová
Meno projektu:I-07-003-18/103140: Informačné systémy a ich aplikácie v zdravotníctve
Grantová schéma:EF - Elektrotechnická fakulta (EF)
Začiatok riešenia:1 / 2008
Koniec riešenia:12 / 2009
Riešitelia z KTEBI:Ing. Jana Hudecová, PhD.
Meno projektu:ESF-SOP-LZ-11230100433: Zriadenie centra výchovy k vedeckej práci- inkubátor doktorandov
Grantová schéma:Európsky sociány fond (ESF)
Začiatok riešenia:10 / 2006
Koniec riešenia:11 / 2008
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Klára Čápová, PhD. – členka rady projektu
Meno projektu:ESF-SOP-LZ-2005/NP1-007: Študijné programy vysokoškolského vzdelávania pre európsky trh práce
Grantová schéma:Európsky sociány fond (ESF)
Začiatok riešenia:10 / 2006
Koniec riešenia:11 / 2008
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Klára Čápová, PhD. – fakultný odborný garant
Meno projektu:VEGA 1/2053/05: Návrh a optimalizácia elektromagnetických a akustických metód a prostriedkov nedeštruktívnej kontroly materiálov
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2005
Koniec riešenia:12 / 2007
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Mariana Beňová, PhD., Ing. Vilibalda Darmová, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Milan Smetana, PhD.
Meno projektu:VEGA 1/2017/05: Interakcia výboja v dielektrikách a elektrónového plynu vo vodičoch s ultrazvukovým a laserovým žiarením
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2005
Koniec riešenia:12 / 2007
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Klára Čápová, PhD.
Meno projektu:VEGA 1/2060/05: Syntéza a optimalizácia elektronických systémov na báze evolučných algoritmov
Grantová schéma:Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) (VEGA)
Začiatok riešenia:1 / 2005
Koniec riešenia:12 / 2007
Riešitelia z KTEBI:Ing. Stanislav Hurta, PhD.
Meno projektu:13/06: Metódy modelovania a počítačových simulácií pre skúmanie vlastností biologického systému mozgu
Grantová schéma:EF - Elektrotechnická fakulta (EF)
Začiatok riešenia:1 / 2006
Koniec riešenia:12 / 2007
Riešitelia z KTEBI:prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Ing. Vilibalda Darmová, PhD., Ing. Daniela Gombárska, PhD., Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.