Predmet štátnej skúšky (2. stupeň, Ing.)


Predmet neobsahuje zatiaľ žiadny študijný materiál.
Bližšie informácie o predmete nájdete na https://vzdelavanie.uniza.sk