Elektrické obvody 2

Systém pre riešenie semestrálnych prác

Zadanie ako aj pokyny pre riešenie semestrálnej práce nájdete tu:

Požiadavky pre absolvovanie predmetu