Pracovníci katedry

Pedagogickí pracovníci (14)
doc. Ing. Branko Babušiak, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB312
Telefón: +421 41 513 2147
E-mail: branko.babusiak@uniza.sk
Funkcia: Vedúci laboratória elektroniky

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB313
Telefón: +421 41 513 2119
E-mail: mariana.benova@uniza.sk
Funkcia: Zástupca vedúceho katedry, Prodekanka pre vzdelávanie FEIT

doc. Ing. Štefan Borik, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB312
Telefón: +421 41 513 2149
E-mail: stefan.borik@uniza.sk
Funkcia: Erasmus koordinátor

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB307
Telefón: +421 41 513 2115
E-mail: ivo.cap@uniza.sk
Funkcia: -

prof. Ing. Klára Čápová, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB307
Telefón: +421 41 513 2115
E-mail: klara.capova@uniza.sk
Funkcia: -

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB307
Telefón: +420 37763 4641
E-mail: idolezel@kte.zcu.cz
Funkcia: Hosťujúci profesor, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav termomechaniky AV ČR

Ing. Michal Gála, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB312
Telefón: +421 41 513 2148
E-mail: michal.gala@uniza.sk
Funkcia: Vedúci laboratória biomedicínskeho inžinierstva, Koordinátor odbornej praxe, Študijný poradca

Ing. Daniela Gombárska, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB311
Telefón: +421 41 513 2144
E-mail: daniela.gombarska@uniza.sk
Funkcia: -

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB309
Telefón: +421 41 513 2100
E-mail: ladislav.janousek@uniza.sk
Funkcia: Vedúci katedry

Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB311
Telefón: +421 41 513 2142
E-mail: zuzana.psenakova@uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Roman Radil, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB310
Telefón: +421 41 513 2113
E-mail: roman.radil@uniza.sk
Funkcia: Vedúci laboratória vplyvu EMP na živé organizmy

doc. Ing. Milan Šebök, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: BD108
Telefón: +421 41 513 2126
E-mail: milan.sebok@feit.uniza.sk
Funkcia: -

prof. Ing. Milan Smetana, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB311
Telefón: +421 41 513 2143
E-mail: milan.smetana@uniza.sk
Funkcia: Vedúci laboratória elektromagnetických metód

Ing. Maroš Šmondrk, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB310
Telefón: +421 41 513 2113
E-mail: maros.smondrk@uniza.sk
Funkcia: Vedúci laboratória experimentálnej elektrotechniky


Výskumní pracovníci (3)
Ing. Ján Barabáš, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB310
Telefón: +421 41 513 2146
E-mail: jan.barabas@uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Zuzana Judáková, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB313
Telefón: +421 41 513 2142
E-mail: zuzana.judakova@uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Michal Labuda, PhD.
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB313
Telefón: +421 41 513 5097
E-mail: michal.labuda@uniza.sk
Funkcia: -


Interní doktorandi (6)
Ing. Frederika Bačová
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AC109
Telefón: +421 41 513 5095
E-mail: frederika.bacova@feit.uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Marek Bajtoš
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AC109
Telefón: +421 41 513 5095
E-mail: marek.bajtos@feit.uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Nicole Bedriová
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB311
Telefón: +421 41 513 2143
E-mail: nicole.bedriova@feit.uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Lucia Čarnecká
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AC109
Telefón: +421 41 513 5095
E-mail: lucia.carnecka@feit.uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Ivana Králiková
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AC107
Telefón: +421 41 513 5097
E-mail: ivana.kralikova@feit.uniza.sk
Funkcia: -

Ing. Patrik Prôčka
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AC107
Telefón: +421 41 513 5097
E-mail: patrik.procka@feit.uniza.sk
Funkcia: -


Sekretariát katedry (1)
Jana Zlatohlavá
Pracovisko: KTEBI
Miestnosť: AB308
Telefón: +421 41 513 2101
E-mail: jana.zlatohlava@uniza.sk
Funkcia: Sekretárka katedry