Pracovníci katedry

Pedagogickí pracovníci (14)
doc. Ing. Branko Babušiak, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB312
Telefón:+421 41 513 2147
E-mail:branko.babusiak@uniza.sk
Funkcia:Vedúci laboratória elektroniky

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB313
Telefón:+421 41 513 2119
E-mail:mariana.benova@uniza.sk
Funkcia:Zástupca vedúceho katedry, Prodekanka pre vzdelávanie FEIT

doc. Ing. Štefan Borik, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB312
Telefón:+421 41 513 2149
E-mail:stefan.borik@uniza.sk
Funkcia:Erasmus koordinátor

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB307
Telefón:+421 41 513 2115
E-mail:ivo.cap@uniza.sk
Funkcia:-

prof. Ing. Klára Čápová, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB307
Telefón:+421 41 513 2115
E-mail:klara.capova@uniza.sk
Funkcia:-

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB307
Telefón:+420 37763 4641
E-mail:idolezel@kte.zcu.cz
Funkcia:Hosťujúci profesor, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav termomechaniky AV ČR

Ing. Michal Gála, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB312
Telefón:+421 41 513 2148
E-mail:michal.gala@uniza.sk
Funkcia:Vedúci laboratória biomedicínskeho inžinierstva, Koordinátor odbornej praxe, Študijný poradca

Ing. Daniela Gombárska, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB311
Telefón:+421 41 513 2144
E-mail:daniela.gombarska@uniza.sk
Funkcia:-

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB309
Telefón:+421 41 513 2100
E-mail:ladislav.janousek@uniza.sk
Funkcia:Vedúci katedry

Ing. Zuzana Pšenáková, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB311
Telefón:+421 41 513 2142
E-mail:zuzana.psenakova@uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Roman Radil, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB310
Telefón:+421 41 513 2113
E-mail:roman.radil@uniza.sk
Funkcia:Vedúci laboratória vplyvu EMP na živé organizmy

doc. Ing. Milan Šebök, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:BD108
Telefón:+421 41 513 2126
E-mail:milan.sebok@feit.uniza.sk
Funkcia:-

prof. Ing. Milan Smetana, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB311
Telefón:+421 41 513 2143
E-mail:milan.smetana@uniza.sk
Funkcia:Vedúci laboratória elektromagnetických metód

Ing. Maroš Šmondrk, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB310
Telefón:+421 41 513 2113
E-mail:maros.smondrk@uniza.sk
Funkcia:Vedúci laboratória experimentálnej elektrotechniky


Výskumní pracovníci (3)
Ing. Ján Barabáš, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB310
Telefón:+421 41 513 2146
E-mail:jan.barabas@uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Zuzana Judáková, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB313
Telefón:+421 41 513 2142
E-mail:zuzana.judakova@uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Michal Labuda, PhD.
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB313
Telefón:+421 41 513 5097
E-mail:michal.labuda@uniza.sk
Funkcia:-


Interní doktorandi (6)
Ing. Frederika Bačová
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AC109
Telefón:+421 41 513 5095
E-mail:frederika.bacova@feit.uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Marek Bajtoš
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AC109
Telefón:+421 41 513 5095
E-mail:marek.bajtos@feit.uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Nicole Bedriová
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB311
Telefón:+421 41 513 2143
E-mail:nicole.bedriova@feit.uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Lucia Čarnecká
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AC109
Telefón:+421 41 513 5095
E-mail:lucia.carnecka@feit.uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Ivana Králiková
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AC107
Telefón:+421 41 513 5097
E-mail:ivana.kralikova@feit.uniza.sk
Funkcia:-

Ing. Patrik Prôčka
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AC107
Telefón:+421 41 513 5097
E-mail:patrik.procka@feit.uniza.sk
Funkcia:-


Sekretariát katedry (1)
Jana Zlatohlavá
Pracovisko:KTEBI
Miestnosť:AB308
Telefón:+421 41 513 2101
E-mail:jana.zlatohlava@uniza.sk
Funkcia:Sekretárka katedry