Život na katedre

Pamätná plaketa Ústavu merania SAV

Michal Gála9. marca 2020
Pamätná plaketa Ústavu merania SAV
Pri príležitosti 20. výročia Biomedicínskeho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline nám Ústav merania SAV udelil pamätnú plaketu Ústavu merania SAV. 
Viac »

Strieborná medaila Strojníckej fakulty TUKE

Michal Gála9. marca 2020
Strieborná medaila Strojníckej fakulty TUKE
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta udelila Striebornú medailu Strojníckej fakulty TUKE Katedre teoretickej elektrotechniky a biomedicínského inžinierstva pri príležitosti 20. výročia Biomedicínskeho inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline.
Viac »

Oslava 20. výročia vzniku BMI

Michal Gála11. februára 2020
Oslava 20. výročia vzniku BMI
Vážení študenti, v spolupráci so Siemens Heathineers sme pre vás pripravili motivačný webinár: „Čo sa na biomedicíne naučíš, to akoby si v Siemens Healthineers našiel…“, ktorý sa uskutoční v pondelok
Viac »

Aktuality

Štátne skúšky pre 2. stupeň BMI

Michal Gála10. mája 2022
Štátne skúšky pre 2. stupeň BMI
Štátne skúšky sa pre 2. stupeň štúdia sa uskutočnia 31.05.2022 a 01.06.2022. Harmonogram spolu so složením komisie nájdete v prílohe.
Viac »

Ako sa robí agilný vývoj pre software zachraňujúci zdravie a životy pacientov ?

Michal Gála3. mája 2022
Ako sa robí agilný vývoj pre software zachraňujúci zdravie a životy pacientov ?
Vážené kolegyne,Vážení kolegovia,v spolupráci so Siemens Healthineers organizujeme prednášku Simonky Sadloňovej,ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12.5.2022 o 14:00 v Aule 2.
Viac »

Inštrukcie k záveru štúdia pre končiace ročníky 2021/2022

Michal Gála25. apríla 2022
Inštrukcie k záveru štúdia pre končiace ročníky 2021/2022
KONTROLA ŠTÚDIA kontrola štúdia bude prebiehať online, bez Vašej prítomnosti, kontrola štúdia pre študentov bakalárskeho štúdia bude 16.5.2022, pre študentov inžinierskeho štúdia bude 2.5.2022, pred kontrolou štúdia si dôkladne skontrolujte, či Vám skúšajúci
Viac »
Priemerný objem krvi v ľudskom tele
0
0
litrov
Normálna pokojová srdcová frekvencia
0
0
BPM
Priemerný vek obyvateľstva
0
(muži)
0
(ženy) rokov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel:  +421 41 513 2101
Email: ktebi@feit.uniza.sk

 

GPS:
49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX