Život na katedre

Ocenenie nášho kolegu

Michal Gála24. marca 2023
Ocenenie nášho kolegu
Blahoželáme nášmu mladému kolegovi Ing. Michal Labuda, PhD. , ktorý získal 1. miesto v medzinárodnej súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti „Zdravie a aplikácie v zdravotníctve„, obhájenú v rokoch
Viac »

Pozvánka na prednášky prof. Petra Husara z TU Ilmenau

Michal Gála20. marca 2023
Pozvánka na prednášky prof. Petra Husara z TU Ilmenau
Prof. Husar je medzinárodne oznávaným expertom v oblasti spracovania biomedicínskych signálov.V rámci svojho pobytu na UNIZA bude v dňoch 27. a 28.3.2023 realizovať dva prednáškové cykly, viac informácii v prílohe.
Viac »

Nová spoločná publikácia

Michal Gála6. júla 2022
Nová spoločná publikácia
S potešením vám predstavujeme našu prvú spoločnú publikáciu s profesorom Christophom Hoog Antinkom z Technische Universität Darmstadt v Nemecku. Ak chcete vedieť, ako bezkontaktne merať objemové zmeny krvi v koži
Viac »

Aktuality

Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. – pracovná ponuka

Michal Gála27. februára 2023
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. – pracovná ponuka
Medicínska firma hľadá nového kolegu na pozíciu: Servisný a aplikačný technik v oblasti zdravotníctva. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente prípadne môžete kontaktovať pána Ing. Popaďáka, MBA (mail)
Viac »

Zmluva o praktickej výučbe 
medzi Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina a FEIT UNIZA

Michal Gála7. februára 2023
Zmluva o praktickej výučbe <br>medzi Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina a FEIT UNIZA
Vo štvrtok 2.2.2023 bola slávnostne podpísaná nová Zmluva o praktickej výučbe medzi Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina a FEIT UNIZA. Cieľom je pokračovať v spoločnej príprave našich absolventov študijného programu biomedicínske
Viac »

Tézy na štátne skúšky pre akademický rok 2022/2023.

Michal Gála1. februára 2023
Tézy na štátne skúšky pre akademický rok 2022/2023.
Milí študenti, tézy na štátne skúšky, pre oba stupne štúdia, na akademický rok 2022/2023 nájdete v časti: Tézy štátnych skúšok
Viac »
Priemerný objem krvi v ľudskom tele
0
0
litrov
Normálna pokojová srdcová frekvencia
0
0
BPM
Priemerný vek obyvateľstva
0
(muži)
0
(ženy) rokov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel:  +421 41 513 2101
Email: ktebi@feit.uniza.sk

 

GPS:
49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX