Život na katedre

Pamätná plaketa SAV

Michal Gála19. mája 2023
Pamätná plaketa SAV
Pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu merania SAV nám bola, za dlhoročnú spoluprácu, udelená pamätná plaketa. 
Viac »

Ocenenie POSTER 2013

Michal Gála12. mája 2023
Ocenenie POSTER 2013
Srdečne blahoželáme nášmu doktorandovi Ing. Patrik Prôčka, ktorý získal ocenenie za najlepší poster na medzinárodnej študentskej konferencii POSTER 2013 so svojou prácou: „Analysis of skin responsivity to allergy test with
Viac »

Ocenenie nášho kolegu

Michal Gála24. marca 2023
Ocenenie nášho kolegu
Blahoželáme nášmu mladému kolegovi Ing. Michal Labuda, PhD. , ktorý získal 1. miesto v medzinárodnej súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti „Zdravie a aplikácie v zdravotníctve„, obhájenú v rokoch
Viac »

Pozvánka na prednášky prof. Petra Husara z TU Ilmenau

Michal Gála20. marca 2023
Pozvánka na prednášky prof. Petra Husara z TU Ilmenau
Prof. Husar je medzinárodne oznávaným expertom v oblasti spracovania biomedicínskych signálov.V rámci svojho pobytu na UNIZA bude v dňoch 27. a 28.3.2023 realizovať dva prednáškové cykly, viac informácii v prílohe.
Viac »

Nová spoločná publikácia

Michal Gála6. júla 2022
Nová spoločná publikácia
S potešením vám predstavujeme našu prvú spoločnú publikáciu s profesorom Christophom Hoog Antinkom z Technische Universität Darmstadt v Nemecku. Ak chcete vedieť, ako bezkontaktne merať objemové zmeny krvi v koži
Viac »

Aktuality

Štátne skúšky pre 1. stupeň BMI v ak. r. 2022/2023

Michal Gála19. mája 2023
Štátne skúšky pre 1. stupeň BMI v ak. r. 2022/2023
Štátna skúška bude prebiehať v dňoch 6. a 7. júna 2023 v dvoch komisiách. Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.
Viac »

Pracovná ponuka

Michal Gála18. mája 2023
Pracovná ponuka
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. hľadá do svojich radov nového kolegu na pozíciu fyzik, ktorý chce  pracovať  v tíme, vie sa prispôsobovať progresívnym zmenám a  má vysokú mieru  odvahy, ako aj  motivácie uspieť.
Viac »

Voľby do AS FEIT

Michal Gála12. mája 2023
Voľby do AS FEIT
Vážené kolegyne,Vážení kolegovia,v zmysle článku 4 ods. (1) a nasl. Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline(ďalej len „AS FEIT“) predseda AS FEIT
Viac »

Štátne skúšky pre 2. stupeň BMI v ak. r. 2022/2023

Michal Gála10. mája 2023
Štátne skúšky pre 2. stupeň BMI v ak. r. 2022/2023
Štátne skúšky sa pre 2. stupeň štúdia uskutočnia 30.05.2023 a 31.05.2023. Harmonogram spolu so složením komisie nájdete v prílohe.
Viac »

Ponuka na stáž

Michal Gála3. mája 2023
Ponuka na stáž
Spoločnosť Nimotech, s.r.o. odborná obchodná, servisná a konzultačná spoločnosť fungujúca už 35 rokov v oblasti lekárskej techniky a vybavenia hľadá do svojho tímu študenta na pozíciu stážistu. Viac informácií v
Viac »
Priemerný objem krvi v ľudskom tele
0
0
litrov
Normálna pokojová srdcová frekvencia
0
0
BPM
Priemerný vek obyvateľstva
0
(muži)
0
(ženy) rokov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel:  +421 41 513 2101
Email: ktebi@feit.uniza.sk

 

GPS:
49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX