Dnes je: 28. Oct 2021    

  Meniny má: Dobromila, Kevin

  IP: 35.175.107.77
  
 
 
 


 Organizačná štruktúra
 Externí pracovníci
 Zabezpečované predmety
 Laboratóriá
 Mapa katedry
 Aktivity katedry
 

 

   
 
 Vedúci katedry
 
 
   

   
 
 Zástupca vedúceho katedry
 
 
   

   
 
 Študijný poradca
 
 
   

   
 
 Erasmus koordinátor
 
 
   

   
 
 Vedúci laboratória elektromagnetických metód
 
 
   

   
 
 Vedúci laboratória biomedicínskeho inžinierstva
 
 
   

   
 
 Vedúci laboratória experimentálnej elektrotechniky
 
 
   

   
 
 Vedúci laboratória vplyvu EMP na živé organizmy
 
 
   

   
 
 Vedúci laboratória elektroniky
 
 
   

   
 
 Sekretariát katedry
 
 
   

  Oddelenie teoretickej elektrotechniky  

   
 
 Vedúci oddelenia
 
 
   

   
 
 Pedagogickí pracovníci
 
 
   

  Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva  

   
 
 Vedúci oddelenia
 
 
   

   
 
 Pedagogickí pracovníci
 
 
   

  Výskumní pracovníci a interní doktorandi  

   
 
 Výskumní pracovníci
 
 
   

   
 
 Interní doktorandi