Zmluva o praktickej výučbe 
medzi Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina a FEIT UNIZA

Vo štvrtok 2.2.2023 bola slávnostne podpísaná nová Zmluva o praktickej výučbe 
medzi Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina a FEIT UNIZA. Cieľom je pokračovať v spoločnej príprave našich absolventov študijného programu biomedicínske inžinierstvo v bakalárskom ako aj inžinierskom štúdiu. Viac na: https://zilina.sp21.sk/a/8272/nemocnica-rozsirila-odbornu-spolupracu-s-univerzitou