Ocenenie nášho kolegu

Blahoželáme nášmu mladému kolegovi Ing. Michal Labuda, PhD. , ktorý získal 1. miesto v medzinárodnej súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti „Zdravie a aplikácie v zdravotníctve„, obhájenú v rokoch 2021-2022.