RWTH Aachen

Dňa 15.9.2023 sa v Aachene konalo sympózium a oslavy 20. výročia založenia katedry Medicínskej informatiky (MedIT), ktorá je súčasťou Helmholtzovho inštitútu pre biomedicínske inžinierstvo Univerzity RWTH Aachen. Na tomto podujatí odovzdal doc. Ing. Štefan Borik, PhD. v mene dekana fakulty FEIT prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. a vedúceho katedry KTEBI prof. Ing. Ladislava Janoušeka, PhD. pamätnú medailu a ďakovný list, ktorý prebral v mene inštitútu Prof. Dr.-Ing. Dr.-med. Dr. h.c. Steffen Leonhardt.