Inštrukcie k záveru štúdia pre končiace ročníky 2021/2022

KONTROLA ŠTÚDIA

 • kontrola štúdia bude prebiehať online, bez Vašej prítomnosti,
 • kontrola štúdia pre študentov bakalárskeho štúdia bude 16.5.2022, pre študentov inžinierskeho štúdia bude 2.5.2022,
 • pred kontrolou štúdia si dôkladne skontrolujte, či Vám skúšajúci zapísali všetky známky do systému,
 • po kontrole štúdia budete mať v systéme študijný stav „uzavretie posledného ročníka“, čo znamená, že ste z hľadiska vykonaných skúšok úspešne prešli kontrolou štúdia (bude pre Vás sprístupnené až po kontrole štúdia),
 • v prípade, že neprejdete kontrolou štúdia a môžete pokračovať v nadštandardnej dĺžke štúdia (neprenášate si predmety viac ako 2x), nepotrebujete písať žiadosti o nadštandardnú dĺžku štúdia. V septembri absolvujete zápis podľa harmonogramu zápisov pre konkrétny ročník/program. Skutočnosť, že budete študovať v nadštandardnej dĺžke štúdia nám oznámite najneskôr do dňa kontroly štúdia na studref@feit.uniza.sk,
 • po zápise do nadštandardnej dĺžky štúdia Vám bude vyrubené školné v súlade so Smernicou 116 UNIZA článok 3, odstavec 1 (september 2022),
 • v prípade, že nespĺňate podmienky na zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia, ste povinný písomne požiadať o ukončenie štúdia (mailom na studref@feit.uniza.sk ) najneskôr ku dňu kontroly štúdia,
 • v prípade, že musíte štúdium ukončiť, môžete si podať novú prihlášku na štúdium (v súlade s podmienkami prijatia pre akademický rok 2022/2023 –  POZOR – pre prvý stupeň štúdia  len do 30.4.2022 elektronickou prihláškou) a po prijatí môžete požiadať o uznanie už vykonaných skúšok a zápis do vyššieho ročníka štúdia.

ŠTÁTNE SKÚŠKY V RIADNOM TERMÍNE

 • štátne skúšky budú prebiehať prezenčnou formou pred komisiou v priestoroch FEIT UNIZA,
 • u zahraničných študentov bude individuálne zvážená možnosť dištančnej formy štátnej skúšky,
 • termín štátnych skúšok: pre inžinierske štúdium je  od 31.5.2022 do 1.6.2022 , pre bakalárske štúdium od 7.6.2022 do 8.6.2022,
 • presný harmonogram štátnych skúšok bude zverejnený na našej web stránke po kontrole štúdia,
 • v prípade, že nepôjdete na štátnu skúšku z dôvodu neodovzdania záverečnej práce, informujte nás o tom bezodkladne mailom na studref@feit.uniza.sk .